H O L B E R G
Taalcursussen
Emigratiecursussen
Bedrijfscusussen en privelessen
Praktisch
T a a l i n s t i t u u t
Noors voor gevorderden 1 - Mellomnivå - module 3 Deze cursus sluit aan op Noors voor beginners 2 - Elementært nivå  maar kan ook gevolgd worden zonder problemen wanneer je de onderwerpen die behandeld zijn in de cursus Noors voor beginners 2 - Elementært nivå al op een andere manier onder de knie hebt. Twijfel je of de cursus bij jouw kennis past, contacteer ons. In deze cursus wordt de kennis die je hebt vergaart in de voorgaande cursussen verder versterkt en uitgebouwd. Er wordt veel aandacht geschonken aan het verbeteren van je spreek- en luistervaardigheid. Daarnaast wordt je woordenschat aanzienlijk uitgebreid. Onderwerpen die aan bod komen zijn: - samenwonen, huwelijk, familie - de verschillende samenlevingsvormen kennen zoals ekteskap, samboerskap en partnerskap - het opvoeden van kinderen en ouderenzorg - de welvaartstaat - het onderwijssysteem in Noorwegen - werken in Noorwegen; solliciteren, rechten en plichten van de werknemer - wonen in Noorwegen - media; vrijheid van meningsuiting, de traditionele media en het internet - de grammaticale onderwerpen werkwoorden vervoeging presens, preteritum, perfektum, futurum werkwoorden bli - passiv, s-passiv en s-verb Bijwoord stedsadverb en tidsadverb het bijvoegelijk naamwoord: ubestemt/bestemt form zinnen met det telbare en ontelbare zelfstandige naamwoorden en mengdeord gesubstantiveerde bijvoegelijke naamwoorden bezittelijke voornaamwoord Het eindniveau van deze cursus is volgens het ERK B1.1. Om het bovenstaande te bereiken moet je naast je lessen uitgaan van ongeveer 3 uur per week die je aan je studie moet besteden. De cursus bestaat uit  30 lessen van 90 minuten die wekelijks worden gegeven. Het lesgeld bedraagt 309 euro. Het lesmateriaal wordt je na inschrijving en ontvangst van je betaling per email toegezonden. Je hoeft dus geen lesmateriaal meer aan te schaffen. De lessen worden gegeven op donderdagavond van 20.15 tot 22.00. De lessen starten op 28 september 2017.