H O L B E R G
Taalcursussen
Emigratiecursussen
Bedrijfscusussen en privelessen
Praktisch
T a a l i n s t i t u u t
Noors voor beginners 2 - Elementært nivå - module 2 Deze cursus sluit aan bij de cursus Noors voor beginners 1 - Begynnernivå. . Aan het eind van de cursus: - ken je de familierelaties en je gezin beschrijven - kun je vertellen over vriendschaprelaties - kun je vertellen over studeren in Noorwegen - kun je vertellen over je werk - kun je iemand uitnodigen voor een feestje, diner of bijeenkomst - kun je naar de tandarts toe - kun je een afspraak maken bij een dokter en vertellen wat het probleem is - ken je de lichaamsdelen en de belangrijkste lichamelijke klachten - kun je een reis plannen - kun je vertellen over het verkeer - kun je een gesprek voeren in de verleden tijd - kun je iemand uitnodigen voor een feestje, diner of bijeenkomst - ken je de voorzetsels - kun je een gesprek voeren over het klimaat, flora en fauna - kun je een stad beschrijven - kun je informatie aanvragen over een reis bij een reisbureau - kun je je woning en interieur beschrijven - kun je vertellen over de feestdagen en welke gewoontes er zijn - kun je iemand feliciteren naar aanleiding van een gebeurtenis - ken je de jaargetallen - kun je de dieren benoemen - kun je je woning en interieur beschrijven - kun je vertellen over je werkervaringen - kun je een sollicitatie schrijven - kun je vertellen over je hobby’s of sport Om bovengenoemd doel te bereiken moet je, naast je lessen, uitgaan van ongeveer 3 uur studie per week. Het tempo is pittig en er is veel aandacht voor spreekvaardigheid. Na het volgen van deze cursus heb je het niveau volgens het Europees Referentiekader (ERK) A 2  bereikt. De cursus bestaat uit 30 lessen van 90 minuten die wekelijks worden gegeven. Het lesgeld bedraagt 309 euro. Het lesmateriaal wordt je op de eerste lesdag uitgereikt. Je hoeft dus geen lesboeken meer aan te schaffen. De lessen worden gegeven op donderdagavond van 18.30 - 20.00. De lessen starten weer op donderdagavond 28 september 2017.